• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Activiteiten

 • Biljarten: Donderdagsavonds en tijdens Soos alleen in de winterperiode.
 • Dammen: Tijdens de maandagmiddag bij de Soos.
 • Kaarten: Kruisjassen gedurende de wintermaanden eens per drie weken in D'Ald Skoalle.
 • Kindermiddagen: Tijdens de wintermaanden eens per maand in D'Ald Skoalle georganiseerd door de Activiteiten Commissie. voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Merke Wier: Eens per jaar gehouden in het eerste weekend van juli.

Verder worden er geregeld activiteiten zoals cursussen, uitjes en volksspelen georganiseerd door de Activiteiten Commissie. De toneelvereniging studeert ook ieder jaar een toneelstuk in.

 


Afval

 • Chemisch afval: Via de rode KCA box, voor route zie afvalkalender.
 • Glas recycling: Glasbol voor lege flessen bij parkeerterrein Hegedyk nabij brievenbus.
 • Huisvuil en GFT-afval: Iedere dinsdagmorgen worden de containers geleegd, de ene week de grijze container voor huisvuil, en de andere week de groene container voor GFT-afval. Zie verder de afvalkalender.
 • Oud papier: Iedere eerste zaterdagmorgen in de maand (behalve in juli dan de tweede zaterdag) verzamelt een aantal vrijwilligers dit in voor de Doarpsrounte.

 

Bankzaken

 • Er is een pin-automaat in Berlikum en in Minnertsga

 

Bibliotheek & lezen

 • Bibliotheken: Dependances in Berlikum en Minnertsga.
 • Huis aan huis bladen: Woensdags; Franeker Courant, donderdags; Bildtse Post 

 

Cultuur & recreatie

 • Torenuurwerk: Aan de kerktoren. De 19e eeuwse klok slaat alle uren. Bij begrafenissen wordt de overledene beluid.
 • St. D'Ald Skoalle: Dorpshuis, voor vergaderingen, oefen- en speelruimte voor toneel, etc. St. D'Ald Skoalle: Beheerstichting van het dorpshuis gelegen aan de Lautawei.
 • Astronomisch Uurwerk: In 1946 aangeboden aan het dorp, gemaakt door een onderduiker in WO II. Te zien aan de zuidmuur van de kerktoren.
 • Speeltuin: Gelegen aan het Tsjerkepaed naast het kaatsveld, dit wordt beheerd door de Doarpsrounte.
 • Wandelpaden: Rond het dorp zijn een aantal schelpenpaden aangelegd door de Doarpsrounte en deze heeft ook het beheer in handen.

 

Eten & drinken

 • Bakker: Bezorging aan huis twee maal per week op dinsdags en zaterdags.
 • Visboer: Eens per week op woensdagmorgen.

 

Hulpdiensten

 • Brandweer: Kazerne Menaldum via noodnummer 112 te bereiken.
 • EHBO: Vereniging Berlikum/ Wier.

 

Onderwijs

 • Scholen: Basisscholen zowel christelijk als openbaar in Minnertsga en Berlikum.
 • Vervolgonderwijs in St. Annaparochie of in Leeuwarden.

 

Post

 • Brievenbus: Aan de Hegedyk, dagelijks een lichting behalve zondags.
 • TNT: Postbezorging is iedere morgen. Postagentschappen vindt u bij Agra Totaal in Berlikum en bij Coop supermarkt in Minnertsga.

 

Sport

 • Kaatsen: Zie rubriek V.v.V.
 • Sport: Behalve kaatsen zijn er verder geen sportclubs in Wier, hiervoor bent u aangewezen op de omliggende dorpen.
 • Zwembaden: Openluchtbaden in Menaldum en Tzummarum. Overdekte baden in St. Annaparochie, Stiens en Franeker. 

 

Vervoer

 • Busdiensten: Lijn 71. Halte is aan de Gernierswei

 

Zorg en welzijn

 • Maaltijden verzorging: Via het Diensten Centrum Menaldumadeel gevestigd in Menaldum. Telefoon: 451547
 • Thuiszorg en wijkverpleging: Via Sociaal- maatschappelijk werk.

Binnenkort:

Geen evenementen

 

 

 

 

 

 

wapen Wier.png

 

Bedankt voor uw bezoek aan onze website,

en oant sjen yn Wier!